W czwórkę trójkę dwójkę i pojedynkę 5 dni 3 noce
dwutygodniowy zdalny mix chichowy = efekt końcowy.